Lina Näsström

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Telefon arbete: 010-142 89 91
  • E-postadress: lina.nasstrom@miun.se
  • Besöksadress: Storgatan 73, Sundsvall
  • Rumsnummer: AN 219
  • Forskningscentra: DEMICOM

Fakultetskommunikatör NMT