Linda Näsström

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

  • Tjänstetitel: Universitetspedagogisk utvecklare
  • Akademisk titel: Universitetspedagogisk utvecklare
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-142 82 06
  • E-postadress: linda.nasstrom@miun.se
  • Rumsnummer: G2224B

Jag jobbar som pedagogisk utvecklare vid universitetsbibliotekets avdelning för utbildningsnära tjänster. Där är min huvudsakliga uppgift att samordna lärandestöd som ges till universitetets lärare. Jag och mina kollegor tillhandahåller workshops inom områdena pedagogisk utveckling, lärplattformen Moodle och Medieproduktion i MiunPlay. Vi skapar även workshops utifrån önskemål från avdelningar samt stödjer de lärargrupper/avdelningar som själva initierar seminarieserier och pedagogiska forum för diskussioner. Jag har även systemansvar för Moodle som är Mittuniversitetets officiella lärplattform. Tillsammans med mina kollegor inom lärandestöd ger vi stöd till lärare som behöver hjälp med olika frågor som berör lärplattformen, men även andra pedagogiska och didaktiska frågor.

Bakgrund

Min första anställning på Mitthögskolan började jag 1998 som assistent på Studerandeavdelningen. Därefter har jag arbetat som antagningshandläggare vid Försvarshögskolan och examenshandläggare vid Mälardalens högskola. Till Mälardalens högskola kom jag först som student på Folkhälsovetenskapliga programmet där jag avslutade en Filosofie magister med huvudämne Folkhälsovetenskap. Hösten 2009 återvände jag till Östersund och Mittuniversitetet som adjunkt i Folkhälsovetenskap. Där undervisade jag på programmet Projektledarutbildning – inriktning folkhälsovetenskap, 180 hp som senare ändrade namn till Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp. Jag har från den tiden erfarenhet att undervisa både på campus- och på distanskurser. Mitt intresse för hur jag som lärare kan skapa en aktiv studiemiljö på lärplattformen har senare fört mig vidare till min nuvarande tjänst om pedagogisk utvecklare.

Publikationer

Konferensbidrag

Asklund, H. , Näsström, L. & Brander, L. (2018). Implementing New Educational Strategies : Synergetic effects from a university overarching project. I Exploring the Micro, Meso and Macro : Navigating between dimensions in the digital learning landscape.. S. 87--92.