Lisa Velander

Fakultetsadministratör|Faculty Administrator

  • Tjänstetitel: Fakultetsadministratör
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 89 58
  • E-postadress: lisa.velander@miun.se
  • Rumsnummer: S222
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate

Forskningsprojekt

Pågående

MiLo — miljön i kontrolloopen

Avslutade