Lisa Velander

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428958
  • E-postadress: lisa.velander@miun.se
  • Rumsnummer: J234B
  • Ort: Sundsvall

Forskningsprojekt

Avslutade

MiLo — miljön i kontrolloopen

Sidan uppdaterades 2022-09-15