Lisa Velander

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428958
  • E-postadress: lisa.velander@miun.se
  • Rumsnummer: S222
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate

Forskningsprojekt

Pågående

MiLo — miljön i kontrolloopen