Lotta Frisk

Spara favorit

Bakgrund

Arbetar som fakultetsadministratör inom grundutbildning på avdelningen för elektronikkonstruktion, EKS.

Övrigt

Vid frågor som rör studier för avdelningen EKS nås jag i första hand på e-post: EKSexp@miun.se