Lotta Frisk

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428112
  • E-postadress: lotta.frisk@miun.se
  • Rumsnummer: S204
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate
  • Anställd vid ämnet: Elektronik, Elektroteknik, Energiteknik, Ljudproduktion

Arbetar som fakultetshandläggare inom grundutbildning på institutionen för Elektronikkonstruktion, EKS, samt inom ämnet Energiteknik och programmet Energiingenjör på institutionen Kemiteknik CHE.
Jag administrerar även doktorander inom ämnet Elektronik.

Övrigt

Vid frågor som rör studier vid institutionen EKS använd e-post: EKSexp@miun.se Vid frågor som rör studier vid institutionen CHE använd e-post: CHEexp@miun.se

Sidan uppdaterades 2022-11-18