Lotta Olsson

Studievägledare|Study Counsellor

  • Tjänstetitel: Studievägledare
  • Annan titel: Samordnare riktad pedagogiskt stöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427946
  • E-postadress: lotta.l.olsson@miun.se
  • Rumsnummer: G3319
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-11-18