Lovisa Larsson

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Publicerings- och lärandestöd, UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427859
  • E-postadress: lovisa.larsson@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2022-11-18