Lovisa Larsson

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Vetenskaplig informationsförsörjning – UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-1427859
  • E-postadress: lovisa.larsson@miun.se
  • Ort: Sundsvall