Ludde Edgren

Avdelningschef|Head of Department

  • Tjänstetitel: Avdelningschef
  • Annan titel: PhD
  • Ansvarsområde: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-142 83 29
  • E-postadress: ludde.edgren@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 3

Chef över avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)

Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) är en nyinrättad avdelningen inom Mittuniversitetets stödverksamhet vid gemensamma förvaltningen. Här arbetar ca 35 experter inom internationalisering, pedagogiskt stöd, skolsamverkan, arbetslivsanknytning och innovation/nyttiggörande. Avdelningen består av en mycket kompetent personal med olika erfarenheter och ska nu kompletteras med två forskningsrådgivare för att utveckla ett Grants Office – ett stöd för extern forskningsfinansiering vid Mittuniversitetet. Ett centralt stöd för uppdragsutbildning är även under uppbyggnad.

Bakgrund

Disputerat i fysik 2005 på en gemensam institution vid Chalmers och Göteborgs universitet. 2006/2007 arbete som senior rådgivare vid NordForsk - Nordiska Ministerrådets forskningsfinansierande myndighet i Oslo. Sedan 2008 ansvarat för att utveckla ett Grants Office vid Göteborgs universitet. 2012-2018 chef för Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet (juridik, innovation, forskningsfinansiering), 2018 även områdeschef över Personal- och Ekonomienheten samt ett områdeskansli (inkluderande Arkiv & registratur).