Ludde Edgren | miun.se

Ludde Edgren

Avdelningschef|Head of Department

  • Tjänstetitel: Avdelningschef
  • Annan titel: PhD
  • Ansvarsområde: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428329
  • E-postadress: ludde.edgren@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 3
  • Ort: Östersund

Chef över avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) och biträdande förvaltningschef

Avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd (FUS) utgör ett verksamhetsstöd inom internationalisering, arbetslivsanknytning, pedagogisk utveckling, innovation, skolsamverkan, uppdragsutbildning och extern forskningsfinansiering. Drygt 40 anställda experter inom ovanstående område där verksamheten till mindre än hälften är finansierad av förvaltningens rambudget (dvs OH). Det innebär att vi är involverade i många utvecklings- och externfinansierade projekt med syfte att stärka förutsättningarna för framstående forskning, utbildning och samverkan med näringsliv och offentlig sektor.

Repr. i externa styrelser/styrgrupper: North Sweden European Office, PEAK Innovation

Bakgrund

Disputerat i fysik 2005 på en gemensam institution vid Chalmers och Göteborgs universitet. 2006/2007 arbete som senior rådgivare vid NordForsk - Nordiska Ministerrådets forskningsfinansierande myndighet i Oslo. Sedan 2008 ansvarat för att utveckla ett Grants Office vid Göteborgs universitet. 2012-2018 chef för Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet (juridik, innovation, forskningsfinansiering), 2018 även områdeschef över Personal- och Ekonomienheten samt ett områdeskansli (inkluderande Arkiv & registratur). Sedan januari 2019 chef över avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd.

Sidan uppdaterades 2022-11-18