Christina Melin-Johansson

Professor|Professor

Forskningsområde

Mitt huvudsakliga forskningsområde är förhållningsätt i palliativ vård med fokus på existentiella aspekter inom hälso-och sjukvård samt utbildning.

Bakgrund

Klassiska existentiella frågor är mening, döden, frihet och ensamhet, och kan kopplas till de fysiska, psykiska, emotionella, sociala, andliga, arbetsrelaterade och utbildningsrelaterade dimensioner. När livet är hotat av obotlig sjukdom ställs dessa frågor på sin spets och blir på ”riktigt”.

Forskningsområden

Forskningsområdets fokus är samtal vid allvarlig sjukdom och existentiella aspekter som meningsfrågor hos patienter vid och deras närstående, samt studenter inom vård och omsorg. Forskning inom vård och omsorg och utbildning har inte rutinmässigt relaterat till existentiella aspekter i palliativ vård, trots att dessa är av betydelse i relation till individers välbefinnande, förmåga att hantera sjukdom, vårdandet samt studenters lärande. Målet är att med kvantitativa och kvalitativa metoder samt komplexa interventioner öka patienters välbefinnande, fördjupa kunskap om samtal i palliativ vård och dess genomförande, samt öka sjuksköterskestudenters kunskap om palliativ vård.

Forskning

• Prata för livet – allvarliga samtal i palliativ vård ett forskningsprogram med delprojekt:
1. Brytpunktssamtal och andra svåra samtal utifrån ett livscykelperspektiv
2. När personer i palliativ vård uttrycker att de vill dö i förtid – etiska aspekter och kliniska erfarenheter
3. Palliativ utbildningsintervention inom Bräcke diakonis äldreomsorg i samarbete med Betaniastiftelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola –utveckling, införande och utvärdering

Sjuksköterskestudenters attityder i grundutbildning och på avancerad nivå till att vårda döende patienter

Undervisning

Forskarutbildning

Övrigt

Akademiska meriter och examen

2020 Professor vid Institutionen för omvårdnad Mittuniversitetet, Campus Östersund

2018 Professor i vårdvetenskap med inriktning palliativ vård Ersta Sköndal Bräcke högskola

2016 Docent i omvårdnad

2007 Fil dr

2001 Specialistsjuksköterska inriktning distrikt

1999 Specialistsjuksköterska inriktning kirurgi

1996 Leg sjuksköterska

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Melin-Johansson, C. , Palmqvist, R. & Rönnberg, L. (2017). Clinical intuition in the nursing process and decision-making : A mixed studies review. Journal of Clinical Nursing, vol. 26: 23-24, ss. 3936-3949.  

Henoch, I. , Melin-Johansson, C. , Bergh, I. , Strang, S. , Ek, K. , Hammarlund, K. , Lund Hagelin, C. , Westin, L. & et al. (2017). Undergraduate nursing students' attitudes and preparedness toward caring for dying persons – a longitudinal study. Nurse Education in Practice, vol. 26, ss. 12-20.  

Hagelin, C. L. , Johansson Melin, C. [. , Henoch, I. , Bergh, I. , Ek, K. , Hammarlund, K. , Prahl, C. , Strang, S. & et al. (2016). Factors influencing attitude toward care of dying patients in first-year nursing students. International Journal of Palliative Nursing, vol. 22: 1, ss. 28-36.  

Høgsnes, L. , Danielson, E. , Norbergh, K. & Melin-Johansson, C. (2016). Healthcare professionals' documentation in nursing homes when caring for patients with dementia in end of life - a retrospective records review. Journal of Clinical Nursing, vol. 25: 11-12, ss. 1663-1673.  

Ulff, E. , Melin-Johansson, C. , Maroti, M. & Koinberg, I. (2016). How Patient Involvement Can Contribute to the Development of Information Materials About Malignant Melanoma for Healthy Older Men. Home Health Care Management & Practice, vol. 28: 1, ss. 9-17.  

Martinsson, L. , Axelsson, B. & Melin-Johansson, C. (2016). Patients' perspectives on information from physicians during palliative chemotherapy : A qualitative study. Palliative & Supportive Care, vol. 14: 5, ss. 495-502.  

Melin-Johansson, C. , Lindström, L. , Uski, R. & Björkman-Randström, K. (2016). “The elephant on the table” : spirituality at the workplace in healthcare – a mixed studies review. ,

Høgsnes, L. , Norbergh, K. , Danielson, E. & Melin Johansson, C. (2016). The Shift in Existential Life situation of Adult Children to Parents with Dementia Relocated to Nursing Homes. Open Nursing Journal, vol. 10, ss. 122-130.    

Eriksson, G. , Wahlström Bergstedt, T. & Melin-Johansson, C. (2015). The need for palliative care education, support and reflection among rural nurses and other staff – A quantitative study. Palliative & Supportive Care, vol. 13: 2, ss. 265-274.  

Melin-Johansson, C. , Öhlén, J. , Koinberg, I. , Berg, L. & Jenholt Nolbris, M. (2015). The Recovery Process When Participating in Cancer Support and Rehabilitation Programs in Sweden. Global Qualitative Nursing Research, vol. 2    

Berg, L. , Jenholt Nolbris, M. , Koinberg, I. , Melin-Johansson, C. , Möller, A. & Öhlén, J. (2014). Characterization of cancer support and rehabilitation programmes: a Swedish multiple case study. Open Nursing Journal, vol. 10: 8, ss. 1-7.    

Strang, S. , Henoch, I. , Danielson, E. , Browall, M. & Melin-Johansson, C. (2014). Communication about existential issues with patients close to death-nurses' reflections on content, process and meaning. Psycho-Oncology, vol. 23: 5, ss. 562-568.  

Rafii, F. , Fatemi, N. S. , Danielson, E. , Melin-Johansson, C. & Modanloo, M. (2014). Compliance to treatment in patients with chronic illness : A concept exploration. Iranian Journal of Nursing and Midwifery, vol. 19: 2, ss. 159-67.  

Browall, M. , Henoch, I. , Melin-Johansson, C. , Strang, S. & Danielson, E. (2014). Existential encounters: nurses' descriptions of critical incidents in cancer care at end of life. European Journal of Oncology Nursing, vol. 18: S1, ss. S35-S35.

Browall, M. , Henoch, I. , Melin-Johansson, C. , Strang, S. & Danielson, E. (2014). Existential encounters: Nurses' descriptions of critical incidents in end-of-life cancer care. European Journal of Oncology Nursing, vol. 18: 6, ss. 636-644.    

Melin-Johansson, C. , Eriksson, U. , Segerbäck, I. & Boström, S. (2014). Reflections of older people living in nursing homes. International Journal of Older People Nursing, vol. 26: 1, ss. 33-39.  

Melin-Johansson, C. , Day, A. , Axelsson, I. & Forslund, I. (2014). Supportive interventions and their impact on pediatric health care professionals’ emotional well-being: A systematic literature review. Clinical Nursing Studies, vol. 2: 4, ss. 60-73.    

Udo, C. , Melin-Johansson, C. , Henoch, I. , Axelsson, B. & Danielson, E. (2014). Surgical nurses’ attitudes towards caring for patients dying of cancer : a pilot study of an educational intervention on existential issues. European Journal of Cancer Care, vol. 23: 4, ss. 426-440.  

Høgsnes, L. , Melin-Johansson, C. , Norbergh, K. & Danielson, E. (2014). The existential life situations of spouses of persons with dementia before and after relocating to a nursing home. Aging & Mental Health, vol. 18: 2, ss. 152-160.  

Henoch, I. , Browall, M. , Melin-Johansson, C. , Danielson, E. , Udo, C. , Johansson Sundler, A. , Björk, M. , Ek, K. & et al. (2014). The Swedish Version of the Frommelt Attitude Toward Care of the Dying Scale : Aspects of Validity and Factors Influencing Nurses' and Nursing Students' Attitudes.. Cancer Nursing, vol. 37: 1, ss. E1-E11.  

Melin-Johansson, C. , Axelsson, I. , Jonsson Grundberg, M. & Hallqvist, F. (2014). When a child dies - parents’ experiences of palliative care : An integrative literature review. Journal of Pediatric Nursing, vol. 29: 6, ss. 660-669.  

Henoch, I. , Strang, S. , Brovall, M. , Danielson, E. & Melin-Johansson, C. (2013). Development of an existential support training program for healthcare professionals. Palliative & Supportive Care, vol. 13: 6, ss. 1701-1709.  

Udo, C. , Danielson, E. & Melin-Johansson, C. (2013). Existential issues among nurses in surgical care - a hermeneutical study of critical incidents. Journal of Advanced Nursing, vol. 69: 3, ss. 569-577.  

Udo, C. , Danielson, E. , Henoch, I. & Melin-Johansson, C. (2013). Surgical nurses’ work-related stress when caring for severely ill and dying patients with cancer after participating in an educational intervention on existential issues. European Journal of Oncology Nursing, vol. 17: 5, ss. 546-553.  

Henoch, I. , Danielson, E. , Strang, S. , Browall, M. & Melin-Johansson, C. (2013). Training Intervention for Health Care Staff in the Provision of Existential Support to Patients With Cancer : A Randomized, Controlled Study. Journal of Pain and Symptom Management, vol. 46: 6, ss. 785-794.  

Melin-Johansson, C. , Henoch, I. , Strang, S. & Browall, M. (2012). Living in the presence of death: An integrative literature review of relatives’ important existential concerns when caring for a severely ill family member. Open Nursing Journal, vol. 6, ss. 1-12.  

Sjöström, R. , Johansson Melin, C. [. , Asplund, R. & Alricsson, M. (2011). Barriers to and possibilities of returning to work after a multidisciplinary rehabilitation programme. A qualitative interview study. Work, vol. 39: 3, ss. 243-250.  

Udo, C. , Melin-Johansson, C. & Danielson, E. (2011). Existential issues among health care staff in surgical cancer care - Discussions in supervision sessions. European Journal of Oncology Nursing, vol. 15: 5, ss. 447-453.  

Starlander, J. , Melin-Johansson, C. , Jonsson, H. & Axelsson, B. (2011). Oral-parenteral conversion factor for morphine in palliative cancer care : a prospective randomized crossover pilot study. Pain Research and Treatment, vol. 2011    

Henoch, I. , Danielsson, E. , Strang, S. , Browall, M. & Melin-Johansson, C. (2011). Patients', family members' and healthcare staffs' opinions about existential issues as a base for an educational intervention. BMJ Supportive & Palliative Care, vol. 1: 1    

Udo, C. , Danielson, E. & Melin Johansson, C. (2010). Existential Reflections among Nurses in Surgical Care. Journal of Palliative Care, vol. 26: 3, ss. 228-229.

Browall, M. , Melin-Johansson, C. , Strang, S. , Danielson, E. & Henoch, I. (2010). Health care staff's opinions about existential issues among patients with cancer. Palliative & Supportive Care, vol. 8: 1, ss. 59-68.  

Melin-Johansson, C. , Axelson, B. , Gaston-Johansson, F. & Danielson, E. (2010). Significant improvement in quality of life of patients with incurable cancer after designation to a palliative homecare team. European Journal of Cancer Care, vol. 19: 2, ss. 243-250.  

Melin Johansson, T. , Axelson, B. , Ödling, G. & Danielson, E. (2008). The meaning of quality of life: narrations by patients with incurable cancer in palliative home care. Palliative & Supportive Care, vol. 6: 3, ss. 231-238.

Melin Johansson, T. , Axelsson, B. & Danielson, E. (2007). Caregivers' perceptions about terminally ill family members' quality of life. European Journal of Cancer Care, vol. 16: 4, ss. 338-345.  

Melin Johansson, T. , Axelsson, B. & Danielson, E. (2006). Living with incurable cancer at the end of life - patients perceptions on quality of life. Cancer Nursing, vol. 29: 5, ss. 391-399.

Kapitel i böcker, del av antologier

Melin-Johansson, C. (2010). Kvalificerad hemsjukvård . I Hemsjukvård. Lund : Studentlitteratur AB.

Melin-Johansson, C. (2010). Vård i livets slutskede. I Hemsjukvård. Lund : Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Melin-Johansson, C. (2015). Parents' experiences of palliative care and support when their child is dying. Paper presented at the 6th International Carer conference, Gothenburg.

Melin-Johansson, C. (2013). A Randomised Controlled Study Including Health Care Staff Caring for Patients in Cancer at the End of Life : Results from an Educational Intervention on Existential Support. Paper presented at the 13th World congress of the European Association of Palliative Care in Prague, Czech Republic, May 30-June 2, 2013.

Melin-Johansson, C. (2013). Changed Attitudes among Surgical Nurses Caring for Dying Patients in Cancer - A Pilot Study of an Educational Intervention on Existential Issues. Paper presented at the 13th World congress of the European Association or Palliative Care, Prague, Czech Republic, May 30-June 2, 2013.

Melin-Johansson, C. (2012). Patienters, närståendes och vårdpersonals uppfattningar om existentiella frågor som en bas för ett pedagogiskt projekt. Paper presented at the 2:a Nationella konferensen i Palliativ vård, Stockholm, 13-14 mars, 2012

Melin-Johansson, C. (2011). Patients’, family members’ and healthcare staffs’ opinions about existential issues as a base for an educational intervention. Paper presented at the Presentation vid 2:a konferensen anordnad av International Society of Advance Care Planning and End of Life care, 22-24 June 2011 London, UK

Melin-Johansson, C. & Högsnäs, L. (2010). Dokumentation vid vård av patienter med demenssjukdom i palliativt skede på särskilda boenden – en retrospektiv studie. Paper presented at the 1:a Nationella palliativa konferensen, Stockholm, 12–13 april, 2010

Udo, C. , Melin Johansson, C. & Danielson, E. (2010). Health care staff’s discussions of existential issues in cancer care. I Changing Health. 6th International Conference on Social Work in Health and Mental Health. 28th June - 2nd July 2010, Dublin, Ireland..

Melin-Johansson, C. (2010). Vårdpersonalens uppfattningar om existentiella frågor hos patienter med cancer.. Paper presented at the 1:a Nationella konferensen i Palliativ vård i Stockholm

Melin-Johansson, C. (2009). Significant improvement in cancer after designation to a palliative homecare team. Paper presented at the European Association for Palliative care (EAPC). Trondheim

Melin-Johansson, C. (2006). Cancer patients perceptions on quality of life : Cancer patients perceptions on quality of life. Paper presented at the Venedig, Italien. Arrangör European Association for Palliative care (EAPC), 25-27 May, 2006

Sidan uppdaterades 2023-09-21