Maja Hörnberg

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Publicerings- och lärandestöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-1428523
  • E-postadress: maja.hornberg@miun.se
  • Rumsnummer: G2237
  • Ort: Östersund