Malin Johansson

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Vetenskaplig informationsförsörjning – UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428486
  • E-postadress: malin.johansson@miun.se
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-11-18