Malin Johansson

Malin Johansson

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Vetenskaplig informationsförsörjning – UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-142 84 86
  • E-postadress: malin.johansson@miun.se
  • Ort: Östersund