Malin Larsson

Malin Larsson

  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 78 58
  • E-postadress: malin.larsson@miun.se
  • Ort: Sundsvall