Maria Forslin

Systemspecialist|Systemspecialist

  • Tjänstetitel: Systemspecialist
  • Annan titel: Avdelningsekonom
  • Ansvarsområde: / Förvaltningsekonom UB/IT, Biblioteksservice och lärandestöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428845
  • E-postadress: maria.forslin@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Arbetar bland annat med ekonomi- samt personalfrågor för biblioteket samt IT. Administrerar i systemen EvaSys och Moodle.

Sidan uppdaterades 2022-11-18