Maria Runering

Internationell Handläggare|International Officer

  • Tjänstetitel: Internationell Handläggare
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-1427837
  • E-postadress: maria.runering@miun.se
  • Rumsnummer: N3111
  • Ort: Sundsvall