Maria Torstensson

Spara favorit

Handläggare med ansvar för forskningsfrågor inom fakultetskansliet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Bakgrund

Disputerade vid KTH 1992 med avhandlingen Surface modification of polymer surfaces using surface-active compounds.

Kom till dåvarande Högskolan Sundsvall/Härnösand 1992.
Lektor i polymerkemi 1994-2013.

Handläggare på fakultetskansliet sedan 2012.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Torstensson, M. & Hult, A. (1992). Surface modification of polymers using surfactant monomers. Polymer Bulletin, vol. 29: 5, ss. 549-556.  

Torstensson, M. , Ranby, B. & Hult, A. (1990). Monomeric surfactants for surface modification of polymers. Macromolecules, vol. 23: 1, ss. 126-132.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Torstensson, M. (1992). Surface modification of polymers using surface-active compounds. Diss. (Sammanläggning) Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 1992