Maria Torstensson

Kanslichef|Head of Faculty Office

  • Tjänstetitel: Kanslichef
  • Annan titel: Ledningsstöd
  • Ansvarsområde: Forskningsfrågor
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428806
  • E-postadress: maria.torstensson@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10, Hus J
  • Rumsnummer: J 234d
  • Ort: Sundsvall

Kanslichef vid fakultetskansliet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Bakgrund

Disputerade vid KTH 1992 med avhandlingen Surface modification of polymer surfaces using surface-active compounds.

Kom till dåvarande Högskolan Sundsvall/Härnösand 1992.
Lektor i polymerkemi 1994-2013.

Handläggare på fakultetskansliet sedan 2012.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Torstensson, M. & Hult, A. (1992). Surface modification of polymers using surfactant monomers. Polymer Bulletin, vol. 29: 5, ss. 549-556.  

Torstensson, M. , Ranby, B. & Hult, A. (1990). Monomeric surfactants for surface modification of polymers. Macromolecules, vol. 23: 1, ss. 126-132.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Torstensson, M. (1992). Surface modification of polymers using surface-active compounds. Diss. (Sammanläggning) Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 1992

Sidan uppdaterades 2022-09-08