Marie Ericsson

Marie Ericsson

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428529
  • E-postadress: marie.ericsson@miun.se
  • Rumsnummer: D260
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dorell, Å. , Bäckström, B. , Ericsson, M. , Johansson, M. , Östlund, U. & Sundin, K. (2016). Experiences With Family Health Conversations at Residential Homes for Older People. Clinical Nursing Research, vol. 25: 5, ss. 560-582.