Marie Rönnlund

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Akademisk titel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Publicering och lärandestöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428528
  • E-postadress: marie.ronnlund@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: N623
  • Ort: Sundsvall

Bakgrund

Har en fil.mag i Biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå Universitet (examensår 2014). Har även läst museologi, historia, konstvetenskap och arkeologi. Började arbeta på Mittuniversitetets bibliotek i Härnösand 2014. Arbetar från och med sommaren 2016 på biblioteket i Sundsvall.Övrigt

Jag arbetar inom verksamhetsområdet Publicering och lärandestöd och ingår i teamet för kundtjänst och lärandemiljö. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är: -Bibliotekets studiemiljöer -Att handleda och utbilda biblioteksvärdar -Ansvara för bibliotekets informationsdisk och bemanning -UX (User Experience) -Bemötande -Sociala medier -Biblioteksvisningar m.m -Kommunikation Är också en del av: -Webbgruppen

Sidan uppdaterades 2022-11-18