Marlene Berg

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Universitetskommunikation. Bitr. kommunikationschef
  • Ansvarsområde: Planeringsansvarig
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen
  • Telefon arbete: 010-142 87 79
  • E-postadress: marlene.berg@miun.se
  • Rumsnummer: A215

Jag jobbar som biträdande kommunikationschef och planeringsansvarig på Kommunikationsavdelningen. Jag arbetar också som kommunikatör för målgruppen befintliga studenter.