Marlene Berg

Marlene Berg

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Bitr. kommunikationschef Universitetskommunikation
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: +46101428779
  • E-postadress: marlene.berg@miun.se
  • Rumsnummer: A215
  • Ort: Sundsvall

Jag jobbar som biträdande kommunikationschef och planeringsansvarig på Kommunikationsavdelningen.