Martina Bergström

Martina Bergström

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: +46101428702
  • E-postadress: martina.bergstrom@miun.se
  • Anställd vid ämnet: Grafisk design