Mats Johansson

Grafisk formgivare|Graphic Designer

  • Tjänstetitel: Grafisk formgivare
  • Annan titel: Universitetskommunikation
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428497
  • E-postadress: mats.johansson@miun.se
  • Besöksadress: Grönborgs
  • Rumsnummer: AN 213
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Jobbar som grafisk formgivare på kommunikationsavdelningen och är ansvarig för Mittuniversitetets grafiska profil.

Jag arbetar bland annat med:
– Grafisk formgivning
– Presentationsmallar och profilerande material
– Grafisk profil
– Webb

Sidan uppdaterades 2022-05-09