Mikael Hasselmalm

Mikael Hasselmalm

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 87 36
  • E-postadress: mikael.hasselmalm@miun.se
  • Rumsnummer: L322
  • Ort: Sundsvall