Mona Vesslegård

Verksamhetscontroller|Controller

  • Tjänstetitel: Verksamhetscontroller
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: 010-1428430
  • E-postadress: mona.vesslegard@miun.se
  • Ort: Sundsvall