Mona Wärdell

Koordinator|Coordinator

  • Tjänstetitel: Koordinator
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1726596
  • E-postadress: mona.wardell@miun.se
  • Besöksadress: MIUN Makerspace Tvätteriet
  • Rumsnummer: Sidvallsgatan

Sidan uppdaterades 2023-01-19