Monica Ulin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Studierektor
  • Ämne: Rehabiliteringsvetenskap
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 79 17
  • E-postadress: Monica.Ulin@miun.se
  • Rumsnummer: D220

Undervisning

Undervisar på Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet

Publikationer

Konferensbidrag

Göransson, K. & Ulin, M. (2018). Positiv respons och återkoppling i samband med vetenskapligt skrivande. I NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. S. 136--136.