Mathias Näsström

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i akutsjukvård inriktning ambulanssjukvård
Magisterexamen i omvårdnad
Tidigare polis i yttre tjänst, instruktör inom Polisiär konflikthantering

Forskningsområden

Omvårdnad

Forskning

Genomför inom ramen för doktorandstudierna projektet "Barn och ungdomar i ambulanssjukvård" med syfte att undersöka vården av barn i ambulans.

Undervisning

Undervisar i akutsjukvård, Strukturerat Omhändertagande enligt A-E
Föreläser om Mäns våld mot kvinnor/Våld i nära relation
Handleder examensarbeten på kandidatnivå
Föreläser i specialistutbildningar

Övrigt

Medlem i Ambulance Health Research Network (AHRN)

Medlem i forskarnätverket Emergency Care (EmCare)
https://www.umu.se/forskning/grupper/emergency-care-emcare-/

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Näsström, M. , Junehag, L. , Häggström, M. & Rising Holmström, M. (2023). A reflexive thematic analysis of ambulance nurses' experience of facilitating child-centered care. International Emergency Nursing, vol. 70  

Näsström, M. , Junehag, L. , Häggström, M. & Holmström-Rising, M. (2023). An emotional journey when encountering children in prehospital care : Experiences from ambulance nurses. International Emergency Nursing, vol. 66    

Konferensbidrag

Näsström, M. , Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Junehag, L. (2023). Child-Centered Care in the Ambulance: Are We Already Doing It? : A Reflexive Thematic Analysis of Ambulance Nurses’ Experiences. Paper presented at the 22nd International Conference on Emergency Medicine, Amsterdam, 13-16 June, 2023

Näsström, M. , Junehag, L. , Häggström, M. & Rising Holmström, M. (2023). Child-centeredness in the ambulance. Paper presented at the Norrskenskonferensen, Luleå, 14-15 september, 2023

Näsström, M. , Häggström, M. , Junehag, L. & Rising Holmström, M. (2022). Ambulanssjuksköterskors möte med barn : en känslomässig resa. Paper presented at the Ambulans2022, ambulanskongress i Stockholm, 18-19 oktober, 2022

Sidan uppdaterades 2023-11-15