Sara Norström

Forskare|Researcher

Bakgrund

Jag tog min magisterexamen vid Stockholmsuniversitet 2004 och gjorde därefter min doktorandtjänst hos Ulla Lundström i den dåvarande Markkemigruppen på Mittuniversitetet.

Forskning

Sedan 2020 forskar jag inom projektet "Hållbar användning av antiviraler vid säsongsinfluensa och pandemiberedskap –
rangordning av risk för resistensutveckling i miljön och förståelse av spridningsvägar till människa" i samarbete med Umeå universitet.

Undervisning

Jag är programansvarig för Ekoteknikprogrammet i Östersund och föreläser bla på kemi 1 på basåret, Environment and Natural Resources, Miljö och naturresurser, Miljöteknik 1, vetenskapligt skrivande samt självständigt arbete i miljövetenskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Haller, H. , Paladino, G. , Dupaul, G. , Gamage, S. , Hadzhaoglu, B. , Norström, S. , Eivazi, A. , Holm, S. & et al. (2023). Polluted lignocellulose-bearing sediments as a resource for marketable goods—a review of potential technologies for biochemical and thermochemical processing and remediation. Clean Technologies and Environmental Policy, vol. 25, ss. 409-425.    

Vilches, A. P. , Norström, S. , Olofsson, M. , Fransson, P. & Bylund, D. (2018). Biofuel ash addition increases ectomycorrhizal fungal exudation in pure culture. Environmental Chemistry, vol. 15: 8, ss. 481-492.  

Vilches, A. P. , Norström, S. H. & Bylund, D. (2017). Direct analysis of free amino acids by mixed-mode chromatography with tandem mass spectrometry. Journal of Separation Science, vol. 40: 7, ss. 1482-1492.  

Blum, K. M. , Norström, S. , Golokov, O. , Graic, R. , Järhult, J. D. , Koba, O. & Söderström Lindström, H. (2017). Removal of 30 active pharmaceutical ingredients in surface water under long-term artificial UV irradiation. Chemosphere, vol. 176, ss. 175-182.    

Fransson, P. , Andersson, A. , Norström, S. , Bylund, D. & Bent, E. (2016). Ectomycorrhizal exudates and pre-exposure to elevated CO2 affects soil bacterial growth and community structure. Fungal ecology, vol. 20, ss. 211-224.  

Olofsson, M. , Norström, S. & Bylund, D. (2014). Evaluation of sampling and sample preparation procedures for the determination of aromatic acids and their distribution in a podzol soil using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Geoderma, vol. 232-234, ss. 373-380.  

Norström, S. H. , Bylund, D. , Vestin, J. L. K. & Lundström, U. S. (2012). Initial effects of wood ash application to soil and soil solution chemistry in a small, boreal watershed. Geoderma, vol. 187, ss. 85-93.  

Norström, S. , Bylund, D. , Vestin, J. L. K. & Lundström, U. S. (2011). Initial effects of wood ash application on the stream water chemistry in a boreal catchment in central Sweden. Water, Air and Soil Pollution, vol. 221: 1-4, ss. 123-136.  

Norström, S. H. , Vestin, J. L. , Bylund, D. & Lundström, U. S. (2010). Influences of dissolved organic carbon on stream water chemistry in two forested catchments in central Sweden. Biogeochemistry, vol. 101: 1-3, ss. 229-241.  

Vestin, J. L. K. , Norström, S. H. , Bylund, D. , Mellander, P. & Lundström, U. S. (2008). Soil solution and stream water chemistry in a forested catchment I: Dynamics. Geoderma, vol. 144: 1/2, ss. 256-270.  

Vestin, J. L. K. , Norström, S. H. , Bylund, D. & Lundström, U. S. (2008). Soil solution and stream water chemistry in a forested catchment II: Influence of organic matter. Geoderma, vol. 144: 2008, ss. 271-278.  

Bylund, D. , Norström, S. , Essén, S. & Lundström, U. (2007). Analysis of low molecular mass organic acids in natural waters by ion exclusion chromatography tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, vol. 1176: 1-2, ss. 89-93.  

Doktorsavhandlingar

Norström, S. H. (2010). Soil and stream water chemistry in a boreal catchment - interactions, influences of dissolved organic matter and effects of wood ash application. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2010 (Mid Sweden University doctoral thesis : 99)  

Konferensbidrag

Norström, S. , Bylund, D. , Lundström, U. , Vestin, J. & Aronsson, A. (2007). Influence of dissolved organic carbon (DOC) on the water chemistry in two forested catchments. I Proceedings. International Humic Substances Society.11 th Nordic-Baltic Symposium, Functioning of NOM in Environment, Joensuu, Finland June 10-13, 2007.

Lundström, U. S. , Norström, S. H. , Vestin, J. L. K. , Essén, S. A. & Bylund, D. (2006). Dissolved Organic Matter Dynamics of Soil and Stream Water in a Catchment Area, Keynote speaker.

Manuskript

Vilches, A. P. , Gallampois, C. , Olofsson, M. A. , Norström, S. H. , Fransson, P. & Bylund, D. Effects of bio-ash on the exudation pattern of eight ectomycorrhizal fungi - an untargeted metabolomic study.

Övrigt

Norström, S. (2005). Seasonal variations of the water chemistry of a catchment area : Poster.

Sidan uppdaterades 2023-01-10