Veronica Norman

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428904
  • E-postadress: veronica.norman@miun.se
  • Rumsnummer: R304
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Biologi, Byggnadsteknik, Energiteknik, Fotografi, Grafisk design, Industridesign, Kemi, Miljöteknik, Miljövetenskap

Hej!

Jag jobbar på studentexpeditionen i R-huset, plan 3, Campus Åkroken - Sundsvall. Välkommen att höra av dig via telefon, e-post eller besök så försöker jag hjälpa dig så gott jag kan!

Jag servar institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH).

Bakgrund

Jag har jobbat på Mittuniversitetet sedan december 2000, då det fortfarande hette Mitthögskolan. Jag startade min karriär på informationsavdelningen och har sedan provat mig fram på några olika avdelningar inom universitetet.

Sidan uppdaterades 2023-09-21