Nils Wikström

Studievägledare|Study Counsellor

  • Tjänstetitel: Studievägledare
  • Annan titel: Samordnare för pedagogiskt stöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-142 85 98
  • E-postadress: nils.wikstrom@miun.se
  • Rumsnummer: N307