Louise Östberg

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

Bakgrund

Adjunkt i ämnet kvalitetsteknik. Jag har en bakgrund som både konsult och kvalitets- och miljöchef med uppdrag i både privat näringsliv såväl som från offentlig sektor. Jag har även forskat om medarbetardriven innovation- och förbättringsarbete och skrivit boken "Små Idéer, Stora Resultat" tillsammans med Alan G Robinson och Dean M Schroeder.

Övrigt

Mobil 072-593 29 43 Rum Q109C

Sidan uppdaterades 2023-09-21