Oskar Hammargren

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Vetenskaplig informationsförsörjning – UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-1428710
  • E-postadress: oskar.hammargren@miun.se
  • Ort: Östersund