Pär-Ove Forss

Prefekt |Administrative Head of Department

  • Tjänstetitel: Prefekt
  • Annan titel: Prefekt
  • Ansvarsområde: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
  • Telefon arbete: 010-142 83 89
  • E-postadress: par-ove.forss@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1
  • Rumsnummer: Q305
  • Ämne: Datateknik