Pelle Fredriksson

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation HUV
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen
  • Telefon arbete: 010-142 83 48
  • E-postadress: pelle.fredriksson@miun.se
  • Rumsnummer: P2627
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum