Pelle Fredriksson

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation HUV
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: 010-1428348
  • E-postadress: pelle.fredriksson@miun.se
  • Rumsnummer: P2627
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Nationellt vintersportcentrum