Petter Stenmark

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Teknologie Licentiat
  • Ansvarsområde: Quality Management
  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • Telefon arbete: 010-142 83 94
  • E-postadress: petter.stenmark@miun.se
  • Rumsnummer: Q109b
  • Ämnen: Kvalitetsledning, Kvalitetsteknik

Programansvarig för magisterprogrammet i kvalitets- och ledarskapsutveckling och undervisar i ett flertal kurser på campus och distans. Har varit anställd vid mittuniversitetet sedan 2009, då jag påbörjade forskarutbildning i kvalitetsteknik, med licentiatexamen 2012. Inriktningen var kundfokuserad produktutveckling och arbetet handlade om stödmetoder för att skapa kundförståelse vid idégenerering i produktutveckling. Sedan 2012 arbetar jag i huvudsak med undervisning men har även varit involverad i olika utvecklings- och forskningsprojekt.

Forskningsprojekt

Pågående

SMICE

Avslutade

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Stenmark, P. & Lilja, J. (2014). Designing for the satisfaction of high-level needs : introducing the Ideation Need Mapping (INM) methodology. The TQM Journal, vol. 26: 6, ss. 639-649.  

Konferensbidrag

Stenmark, P. & Lilja, J. (2019). Drumming as a Key to Quality Improvement Action in the Emergence Paradigm of TQM. Paper presented at the 22nd QMOD conference, 13-15 October 2019, Krakow, Poland

Hedlund, C. & Stenmark, P. (2019). Exploring the Impact of Consumer Attitudes on Reusage and Waste Prevention. I 22nd QMOD conference : Conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2019, 13-15 October 2019, Krakow, Poland.

Stenmark, P. , Olsson Lindberg, M. , Barthelson, M. & Flodén, L. (2018). Ständiga förbättringar i högre utbildning : En modell för systematisk kursutveckling. Paper presented at the NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9–11 oktober 2018

Stenmark, P. , Lilja, J. & Hansen, D. (2016). Using appreciative inquiry practices as a starting block for product innovation and development. Paper presented at the EUROMA 2016, june 17-22, Trondheim, Norway

Stenmark, P. & Lilja, J. (2014). Exploring a new methodology for customer- involved ideation with a focus on high-level Needs. Paper presented at the Qmod 2014

Stenmark, P. , Tinnsten, M. & Wiklund, H. (2011). Customer involvement in product development: experiences from Scandinavian outdoor companies. I Procedia Engineering.. S. 583--543.    

Stenmark, P. & Lilja, J. (2011). Exploring environmental labeling as a means of product differentiation in the outdoor industry.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Stenmark, P. (2012). Customer-focused product development : An outdoor industry perspective. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University licentiate thesis : 83)