Petter Stenmark

Spara favorit

Undervisar i ett flertal programkurser och fristående kurser, samt i vårt magisterprogram ”Kvalitets- och ledarskapsutveckling”.

Bakgrund

Påbörjade forskarutbildningen i kvalitetsteknik 2009 med inriktningen "kundfokuserad produktutveckling", med licentiatexamen 2012. Min forskning är inriktad på hur stödmetoder vid idégenerering i produktutveckling kan användas och vidareutvecklas, för att bidra till ökat kundvärde.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Stenmark, P. & Lilja, J. (2014). Designing for the satisfaction of high-level needs : introducing the Ideation Need Mapping (INM) methodology. The TQM Journal, vol. 26: 6, ss. 639-649.  

Konferensbidrag

Stenmark, P. , Lilja, J. & Hansen, D. (2016). Using appreciative inquiry practices as a starting block for product innovation and development. Paper presented at the EUROMA 2016, june 17-22, Trondheim, Norway

Stenmark, P. & Lilja, J. (2014). Exploring a new methodology for customer- involved ideation with a focus on high-level Needs. Paper presented at the Qmod 2014

Stenmark, P. , Tinnsten, M. & Wiklund, H. (2011). Customer involvement in product development: experiences from Scandinavian outdoor companies. I Procedia Engineering.. S. 583--543.    

Stenmark, P. & Lilja, J. (2011). Exploring environmental labeling as a means of product differentiation in the outdoor industry.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Stenmark, P. (2012). Customer-focused product development : An outdoor industry perspective. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University licentiate thesis : 83)