Marie Rönnlund

Bibliotekarie|Librarian

Bakgrund

Har en fil.mag i Biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå Universitet (examensår 2014). Har även läst museologi, historia, konstvetenskap och arkeologi. Började arbeta på Mittuniversitetets bibliotek i Härnösand 2014. Arbetar från och med sommaren 2016 på biblioteket i Sundsvall.Övrigt

Jag arbetar inom verksamhetsområdet Publicering och lärandestöd och ingår i teamet för kundtjänst och lärandemiljö. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är: -Bibliotekets studiemiljöer -Att handleda och utbilda biblioteksvärdar -Ansvara för bibliotekets informationsdisk och bemanning -UX (User Experience) -Bemötande -Sociala medier -Biblioteksvisningar m.m -Kommunikation Är också en del av: -Webbgruppen

Publikationer

Konstnärlig output

Asklund, H. , Engholm, V. , von Essen, M. , Reberg, M. , Granlund, H. , Mähler, M. , Conti, E. , Degerman, P. , Jonsson, B. & et al. (2021). Människan i skogen, skogen i människan : Miun Research Exhibition.

Sidan uppdaterades 2023-09-21