Mia Risemark

Biträdande kommunikationschef|Deputy Head of Communications

  • Tjänstetitel: Biträdande kommunikationschef
  • Ansvarsområde: Intern kommunikation
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428443
  • E-postadress: mia.risemark@miun.se
  • Besöksadress: B-huset, Studentplan 2
  • Rumsnummer: Ej Angivet
  • Ort: Östersund

Jag är biträdande kommunikationschef/kommunikatör på Kommunikationsavdelningen. Jag stöttar verksamheten i strategiska processer och ger råd och stöd i kommunikation till ledning och chefer.

Sidan uppdaterades 2023-12-13