Judit Staller

Doktorand i omvårdnad

Bakgrund

Från 2013 - 2018 arbetade jag som verksamhetschef för ett äldreboende och när jag därefter fortsatte som universitetsadjunkt, visste jag att jag ville fördjupa mig inom ämnena geriatrik, äldreomsorg och äldrevård. 2018 blev jag universitetsadjunkt i Omvårdnad vid Semmelweis-universitetet och har bland annat undervisat i kliniskt och medicinskt vårdarbete, geriatrisk omvårdnad, samt omvårdnad och palliativ vård för personer med demenssjukdom. Jag har publicerat ett antal artiklar inom fältet som behandlar hur omvårdnadspersonal arbetar med personer med demenssjukdom i särskilda boenden, och hur anhöriga vårdar närstående med demenssjukdom i hemmet. Jag har en vidareutbildning inom fälten socialt arbete för äldre (2016), en master inom omvårdnad (2017) samt specialistsjuksköterskeprogrammet i vård av äldre (2021).

Forskningsområden

Personcentrerad omvårdnad i långtids demensvård

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sullivan-Detheridge, J. H. , Reifsnider, E. , Mengsteab, M. , Merie, K. , Staller, J. & Allen, A. M. (2024). Cross Cultural Empathetic Behavior in Health Care Providers : A Review of 3 Countries. Journal of Primary Care & Community Health, vol. 15  

Staller, J. (2023). A sarcopenia, esendőség, esés és a szociális izoláció összefüggései : Egy irodalomelemzés a svéd statisztika tükrében. Nővér, vol. 36: 5, ss. 17-28.  

Nilsson, J. , Staller, J. , Gesar, B. & From, I. (2023). The Well-Being of People with Dementia in Sweden and Hungary from the Perspective of Relatives : A Qualitative Interview Study. Health & Social Care in the Community, vol. 2023  

Ökrösné Kerek, S. & Staller, J. (2022). A hozzátartozó nehézségei a demenciával élő rokon ápolása során. Nővér, vol. 35: 4, ss. 30-37.  

Konferensbidrag

Staller, J. , Möllergren, G. & Dellqvist, H. (2022). Symposium on Life Story Work. Paper presented at the SWEAH-konferens: Tvärvetenskapliga perspektiv på hållbart åldrande, Norrköping

Sidan uppdaterades 2024-02-03