Petter Stenmark

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

Har varit anställd vid mittuniversitetet sedan 2009, då jag påbörjade forskarutbildning i kvalitetsteknik. Inriktningen var kundfokuserad produktutveckling och arbetet handlade om stödmetoder för att skapa kundförståelse i produktutvecklingen. Efter licentiatexamen 2012 fortsatte jag som lärare på heltid. Undervisar i vår magisterutbildning och ett flertal kurser på campus och distans. Är även involverad i olika utvecklingsprojekt.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hedlund, C. , Stenmark, P. , Noaksson, E. & Lilja, J. (2020). More value from fewer resources : How to expand value stream mapping with ideas from circular economy. International Journal of Quality and Service Sciences, : 4, ss. 447-459.    

Stenmark, P. & Lilja, J. (2014). Designing for the satisfaction of high-level needs : introducing the Ideation Need Mapping (INM) methodology. The TQM Journal, vol. 26: 6, ss. 639-649.    

Böcker

Andreasson, E. , Solveig, G. , Stenmark, P. , Persson Slumpi, T. , Ahlin, K. , Johansson, K. , Lilja, j. , Hedlund, C. & et al. (2020). Kokbok för förändringsledare : Metoder för att stötta engagerade människor att förverkliga idéer. Mid Sweden University  

Konferensbidrag

Stenmark, P. , Olsson Lindberg, M. & Olauzon, G. (2022). Towards organizational learning in higher education : Introducing a tool for course development. Paper presented at the Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), Trollhättan, Sweden, September 7-9, 2022

Stenmark, P. & Lilja, J. (2019). Drumming as a Key to Quality Improvement Action in the Emergence Paradigm of TQM. Paper presented at the 22nd QMOD conference, 13-15 October 2019, Krakow, Poland

Hedlund, C. & Stenmark, P. (2019). Exploring the Impact of Consumer Attitudes on Reusage and Waste Prevention. I 22nd QMOD conference : Conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2019, 13-15 October 2019, Krakow, Poland. Lund :

Stenmark, P. , Olsson Lindberg, M. , Barthelson, M. & Flodén, L. (2018). Ständiga förbättringar i högre utbildning : En modell för systematisk kursutveckling. Paper presented at the NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9–11 oktober 2018

Stenmark, P. , Lilja, J. & Hansen, D. (2016). Using appreciative inquiry practices as a starting block for product innovation and development. Paper presented at the EUROMA 2016, june 17-22, Trondheim, Norway

Stenmark, P. & Lilja, J. (2014). Exploring a new methodology for customer- involved ideation with a focus on high-level Needs. Paper presented at the Qmod 2014

Stenmark, P. , Tinnsten, M. & Wiklund, H. (2011). Customer involvement in product development: experiences from Scandinavian outdoor companies. I Procedia Engineering.. S. 583--543.    

Stenmark, P. & Lilja, J. (2011). Exploring environmental labeling as a means of product differentiation in the outdoor industry.

Licentiatavhandlingar

Stenmark, P. (2012). Customer-focused product development : An outdoor industry perspective. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2012 (Mid Sweden University licentiate thesis : 83)  

Rapporter

Hedlund, C. , Skytt, T. & Stenmark, P. (2020). Från Paris till Ragunda : En översikt av processen att överföra Parisavtalet till kommunal aktion. Östersund : Mitt Universitetet (Ecotechnology working paper 2020-1a).  

Sidan uppdaterades 2023-10-30