Sara Svanholm

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Masterexamen i Folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet
Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Luleå Tekniska Universitet

Forskning

Jag forskar om hur olika samhällsaktörer, på nationell till lokal nivå, förhåller sig till hälsa och hälsofrämjande inom integration för nyanlända.

Undervisning

Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Självständigt arbete, 7,h hp
Folkhälsovetenskap GR (C), Självständigt arbete, 30 hp

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2023). Local and regional politicians’ considerations of newly arrived migrants’ health in political decision-making : a public health study in northern Sweden. Journal of Public Health, vol. 31: 7, ss. 1101-1111.    

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2023). Politicians’ views on societal responsibility and possibility to promote newly arrived migrants’ health in Sweden. Health Promotion International, vol. 38: 4    

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2022). Civic communicators' view of and approach to health promotion for newly arrived migrants in Sweden. Frontiers In Public Health, vol. 10  

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2020). Collaboration in health promotion for newly arrived migrants in Sweden. PLOS ONE, vol. 15: 5    

Carlerby, H. , Svanholm, S. & Viitasara, E. (2018). Authority officials' views on health promotion and power relations among new arrivals in northern Sweden. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 115-115.  

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2018). Authority officials' views on organisation and collaboration in health promotion for new arrivals in Sweden. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 129-129.  

Viitasara, E. , Svanholm, S. & Carlerby, H. (2018). Health promoting factors for newly arrived migrants - Experiences from rural and urban municipalities. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 475-476.

Carlerby, H. , Svanholm, S. & Viitasara, E. (2018). How population density and type of the municipality in Sweden influences health promotion activities for newly arrivals. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 146-146.  

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2018). Local authority officials' collaboration in health promotion activities for newly arrived migrants. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 469-470.

Carlerby, H. , Svanholm, S. & Viitasara, E. (2018). Officials' reflections about health promotion and power relations among newly arrived migrants. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 474-475.

Doktorsavhandlingar

Svanholm, S. (2022). Health promotion in the integration of newly arrived migrants in northern Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 375)  

Manuskript

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. Health in Swedish integration policies : A discourse analysis.

Sidan uppdaterades 2023-09-21