Torun Sundström

Bibliotekarie|Librarian

Bakgrund

Utbildad bibliotekarie med en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå Universitet (gick ut 1998). Har även läst engelska och litteraturvetenskap. Började jobba på Mittuniversitetets bibliotek i Härnösand 2001, men finns sedan 2005 på campusbiblioteket i Sundsvall.

Övrigt

Gruppledare för Medieförsörjning vid UB. Vi hanterar allt som rör inköp och förmedling av medier till universitetets studenter, lärare och forskare. Det gäller bibliotekets urval och inköp av databaser, tidskrifter, kursböcker och annan litteratur, samt vår fjärrlåneservice. Vi ser också till att universitetsbibliotekets samlingar blir sökbara och tillgängliga dels på plats och dels via bibliotekets webb.

Sidan uppdaterades 2023-09-21