Sara Svanholm

Spara favorit

Doktorand

Bakgrund

Magisterexamen i Folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet

Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Luleå Tekniska Universitet

Forskningsområden

Migration och Hälsa

Undervisning

Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp