Sara Svanholm

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 87
  • E-postadress: Sara.Svanholm@miun.se
  • Rumsnummer: D219
  • Ämne: Folkhälsovetenskap

Doktorand

Bakgrund

Masterexamen i Folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet

Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Luleå Tekniska Universitet

Forskningsområden

Migration och Hälsa

Undervisning

Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2020). Collaboration in health promotion for newly arrived migrants in Sweden. PLoS ONE, vol. 15: 5    

Carlerby, H. , Svanholm, S. & Viitasara, E. (2018). Authority officials' views on health promotion and power relations among new arrivals in northern Sweden. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 115-115.  

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2018). Authority officials' views on organisation and collaboration in health promotion for new arrivals in Sweden. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 129-129.  

Viitasara, E. , Svanholm, S. & Carlerby, H. (2018). Health promoting factors for newly arrived migrants - Experiences from rural and urban municipalities. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 475-476.

Carlerby, H. , Svanholm, S. & Viitasara, E. (2018). How population density and type of the municipality in Sweden influences health promotion activities for newly arrivals. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 146-146.  

Svanholm, S. , Carlerby, H. & Viitasara, E. (2018). Local authority officials' collaboration in health promotion activities for newly arrived migrants. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 469-470.

Carlerby, H. , Svanholm, S. & Viitasara, E. (2018). Officials' reflections about health promotion and power relations among newly arrived migrants. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 474-475.