Shirin Rafiei

Shirin Rafiei

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • E-postadress: shirin.rafiei@miun.se
  • Ort: Sundsvall