Sonya Edström

Handledare för riktat pedagogiskt stöd|Handledare för riktat pedagogiskt stöd

  • Tjänstetitel: Handledare för riktat pedagogiskt stöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427956
  • E-postadress: sonya.edstrom@miun.se
  • Rumsnummer: G3326
  • Ort: Östersund

Jag arbetar som handledare för pedagogiskt stöd på UB

Sidan uppdaterades 2022-11-18