Sujash Naskar

Sujash Naskar

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 78 91
  • E-postadress: sujash.naskar@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate
  • Anställd vid ämnet: Datateknik