Laura Tolboom

Doktorand|Doctoral Student

Jag är utbildad till sjuksköterska i Nederländerna, specialiserad i palliativ vård och har i cirka 10 år arbetat inom den specialiserade palliativa vården i Region Västernorrland.
I september 2023 fick jag en kombinerad tjänst, där jag doktorerar i Sundsvall (75%) och arbetar på Palliativ medicin inom RVN (25%).

Bakgrund

Specialistsjuksköterska i palliativ vård. Diplomerad inom palliativ omvårdnad.

Forskningsområden

Omvårdnad

Forskning

”Det hände på en tidig morgon i fjol. Jag fick ett samtal på min jobbtelefon. Om jag kunde komma så snart som möjligt. M mår inte bra. Han kan inte andas. Är rädd. Så snabbt som möjligt åkte jag ditt. När jag kom dit, så anträffade jag inte bara M som hade svår andnöd, men även en tjej från hemtjänsten. Hon skulle vårda M som var döende. Hon var alldeles skräckslagen, förtvivlad och ledsen.”

Denna situation är inte unik på något sätt. Personalen från hemtjänsten tar hand om alla möjliga patienter. Allt ifrån en patient som är 32 år med små barn som dör i cancer till en patient som är 95 år och behöver hjälp med matlagning.

Min forskning handlar om hemtjänstpersonal och deras erfarenheter att vårda svår sjuka döende patienter. Många patienter vill dö hemma. Och en stor del av dem behöver hemtjänst. Det är utmanande att ta hand om svår sjuka patienter. Döendet är inte alltid vacker. Det kan skapa starka känslor hos dem som ser det.

Hemtjänsten ska klara av att ta hand om patienten, även om de aldrig har sett någon dö eller har en vårdutbildning. De kan vara ung, de kan vara oerfaren, de kan komma från andra kulturer, de kan tycka svenska är ett svårt språk. Och…. de jobbar ofta under en tidspress.

När man blir konfronterad med patientens lidande eller död, kan man bli skadat själv. Traumatiserad. Om hemtjänstpersonalen förstår deras egen utsatthet, kan de hitta sätt att skydda sig själv och fortsätta orka vårda. Och när vårdorganisationer förstår risken med att jobba med svår sjuka patienter, kan de hitta sätt att bättre ta hand om hemtjänstpersonalen, vilket i slutet också leder till bättre vård.

Sidan uppdaterades 2023-10-18