Maria Torstensson

Kanslichef|Head of Faculty Office

Kanslichef vid fakultetskansliet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Bakgrund

Disputerade vid KTH 1992 med avhandlingen Surface modification of polymer surfaces using surface-active compounds.

Kom till dåvarande Högskolan Sundsvall/Härnösand 1992.
Lektor i polymerkemi 1994-2013.

Handläggare på fakultetskansliet sedan 2012.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Torstensson, M. & Hult, A. (1992). Surface modification of polymers using surfactant monomers. Polymer Bulletin, vol. 29: 5, ss. 549-556.  

Torstensson, M. , Ranby, B. & Hult, A. (1990). Monomeric surfactants for surface modification of polymers. Macromolecules, vol. 23: 1, ss. 126-132.  

Doktorsavhandlingar

Torstensson, M. (1992). Surface modification of polymers using surface-active compounds. Diss. (Sammanläggning) Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 1992

Sidan uppdaterades 2023-11-15