Theresa Gyllander

Theresa Gyllander

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-142 89 70
  • E-postadress: Theresa.Gyllander@miun.se
  • Rumsnummer: K230
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Bakgrund

Legitimerad sjuksköterska
Specialistsjuksköterska inom intensivvård samt öppen hälso- och sjukvård

Forskningsområden

Komplexa vårdsituationer

Undervisning

Handledning av vetenskapliga arbeten i T1, T2 och T6
Patofysiologi på grund- och avancerad nivå