Theresa Gyllander

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428970
  • E-postadress: theresa.gyllander@miun.se
  • Rumsnummer: K230
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Bakgrund

Legitimerad sjuksköterska
Specialistsjuksköterska inom intensivvård samt öppen hälso- och sjukvård

Forskningsområden

Komplexa vårdmöten.

Forskning

Att skapa kunskap och förståelse för närståendes upplevelser och erfarenheter av ICU-transitional care samt hur vårdkvalitet skapas i mötet mellan närstående och sjuksköterskor.

Undervisning

Handledning av uppsatser och examensarbete