Theresa Gyllander | miun.se

Theresa Gyllander

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428970
  • E-postadress: theresa.gyllander@miun.se
  • Rumsnummer: K412
  • Anställd vid ämnet: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Bakgrund

Legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad
Specialistutbildad i akutsjukvård med inriktning mot intensivvård
Specialistutbildad i öppen hälso- och sjukvård

Forskningsområden

Komplexa vårdmöten

Undervisning

Vetenskaplig teori och metod

Sidan uppdaterades 2022-11-18