Theresa Gyllander

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428970
  • E-postadress: theresa.gyllander@miun.se
  • Besöksadress: Campusvägen, Mittuniversitetet Östersund
  • Rumsnummer: K230
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Bakgrund

Legitimerad sjuksköterska 2001
Specialistsjuksköterska i akutsjukvård med inriktning mot intensivvård 2004
Specialistsjuksköterska i öppen hälso- och sjukvård 2014

Forskning

Att skapa kunskap och förståelse för närståendes upplevelser av ICU-transitional care (vård före, under och efter förflyttning från intensivvårdsavdelning till allmän vårdavdelning), och hur vårdkvalitet kan skapas i mötet mellan närstående och sjuksköterskor

Undervisning

Handledning i vetenskapligt skrivande; rapporter och examensarbeten