Monica Ulin

Universitetsadjunkt|Lecturer

Examen

Filosofie magisterexamen med inriktning mot Psykologi
Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Psykologi
Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp
Svenska språket B, 30 hp
Externa utbildningar inom Rättsvetenskap (barnrätt) och Kommunikation samt fackliga utbildningar.

Bakgrund

Mittuniversitetet: Ansvarat för kurser inom psykologi och sociologi, bland annat grundläggande kurser i psykologi, arbetspsykologi, socialpsykologi samt ledarskaps- och organisationsutveckling.

Vuxenutbildningen (Komvux): Ansvarat för kurs i psykologi

Forskning

2019: Allmänna lärosätesprojektet Kursplaner 2.0 med syfte att uppnå en hög och likvärdig kvalitet på Mittuniversitetets kursplaner. Lärarrepresentant i projektet.

Undervisning

Undervisar och examinerar på Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt undervisar på magisterprogrammet Arbetsmiljöstrateg. Ansvarar för kurser inom psykologi och juridik kopplade till hälsa och rehabilitering, samt vetenskapsteori och metod inklusive undervisning i statistikprogrammet SPSS. Handleder kandidatuppsatser

Övrigt

2023: Med i institutionens ledningsgrupp

2022: Leder nätverket för pedagogiskt meriterade lärare

2022: Utnämnd till excellent lärare

2020: Utnämnd till pedagogiskt meriterad lärare

2021-2022: Användarrådet Retendo (utveckling och stöd)

2019: Nationell kurs pedagogiskt sakkunnig

2018-2022: Styrelseledamot i Fackförbundet ST

2017-2023: Studierektor Institutionen för hälsovetenskap(er), HLV (numera HOV)

2017-2021: Med i institutionens ledningsgrupp

2015-2017: Referensgrupp lärplattformen Moodle

2016-2017: Pedagogisk resurs

2016- : Utveckling av kompendium för nya programstudenter

 

 

Publikationer

Konferensbidrag

Göransson, K. & Ulin, M. (2022). Increased learning for all, a universal design perspective on co-creation with students. Paper presented at the ALT Annual Conference 2022, Manchester & ONLINE, 6-8 September, 2022

Asklund, H. , Göransson, K. & Ulin, M. (2022). Pedagogiskt meriterad, men sen då? : meriteringsnätverk som forum för kollegialt lärande. Paper presented at the NU2022, att synliggöra lärande, Stockholm, Sverige, June 14-19, 2022.

Asklund, H. , Ulin, M. & Warne, M. (2020). Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept. Paper presented at the NU2020, Stockholm, 7-9 oktober, 2020.

Göransson, K. & Ulin, M. (2018). Positiv respons och återkoppling i samband med vetenskapligt skrivande. I NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. S. 136--136.  

Sidan uppdaterades 2024-01-29