Anna-Karin Viklund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Utbildningshandläggare Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428058
  • E-postadress: anna-karin.viklund@miun.se
  • Rumsnummer: S5002
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2023-06-15